Kullanıcı Sözleşmesi

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SÖZLEŞME, egitim.forexanalizlerim1.net ABONESİ OLARAK SİZ egitim.forexanalizlerim1.net KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

egitim.forexanalizlerim1.net’DEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA egitim.forexanalizlerim1.net’Yİ KULLANARAK, SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1- TARAFLAR VE KONU

İşbu egitim.forexanalizlerim1.net Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Forex Analizlerim Bilgi Dağıtım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Forex Analizlerim” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) erişim bedeli karşılığında online eğitim içerikleri sunan egitim.forexanalizlerim1.net Borsa, Finans ve Ekonomi Eğitim Platformu (bundan böyle “Forex Analizlerim” olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI’nın İnternet üzerinden egitim.forexanalizlerim1.net web sitesine erişimi ile Forex Analizlerim’e kayıt olması ve Forex Analizlerim’i kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (Forex Analizlerim tarafından, tamamen Forex Analizlerim’in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve Forex Analizlerim web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de Forex Analizlerim ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, Forex Analizlerim web sitesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya Forex Analizlerim’i kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, Forex Analizlerim’e kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsil sorumluluk almış olur.

2- LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

Forex Analizlerim aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Forex Analizlerim, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Forex Analizlerim’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Forex Analizlerim ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Forex Analizlerim’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Forex Analizlerim ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece Forex Analizlerim’in münferit erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan erişim lisansı, Forex Analizlerim’in bu SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde Forex Analizlerim’e erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Forex Analizlerim, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya, Forex Analizlerim ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, Forex Analizlerim’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, Forex Analizlerim’in tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. Forex Analizlerim’in kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, Forex Analizlerim kapsamındaki veya Forex Analizlerim ile ilgili Forex Analizlerim’in veya Forex Analizlerim’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, Forex Analizlerim’in kullanımı sırasında Forex Analizlerim’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Forex Analizlerim’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Forex Analizlerim’e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Forex Analizlerim’in, Forex Analizlerim hizmetleri, Forex Analizlerim bilgileri, Forex Analizlerim telif haklarına tabi çalışmaları, Forex Analizlerim ticari markaları, Forex Analizlerim ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Forex Analizlerim’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3- KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Ticari Olmayan Kullanım: Forex Analizlerim’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Forex Analizlerim ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, Forex Analizlerim’in kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. KULLANICI, Forex Analizlerim’i herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. Forex Analizlerim’i, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz. KULLANICI, dahil olduğu Forex Analizlerim paketi kullanım haklarının kapsamına, “egitim.forexanalizlerim1.net” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Forex Analizlerim, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Forex Analizlerim’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, Forex Analizlerim’i bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Forex Analizlerim hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Forex Analizlerim’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. Forex Analizlerim’in kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

  • Uygun Kullanım: KULLANICI, Forex Analizlerim yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, Forex Analizlerim’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Forex Analizlerim KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Forex Analizlerim’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4- FOREX ANALİZLERİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Forex Analizlerim, Forex Analizlerim’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle Forex Analizlerim tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Forex Analizlerim’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Forex Analizlerim, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Forex Analizlerim bu verileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. KULLANICI ve Forex Analizlerim hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Forex Analizlerim, önceden haber vermeksizin Forex Analizlerim ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Forex Analizlerim önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz Forex Analizlerim’i kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

Forex Analizlerim kullanıcının site üzerine kayıt olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Panel” bağlantısı altındaki Kullanıcı Bilgilerim kısmından bu izni kaldırabilir.

5- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, Forex Analizlerim’i tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Forex Analizlerim’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Forex Analizlerim’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve Forex Analizlerim’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6- GEREKLİ DONANIMLAR

Forex Analizlerim’e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Forex Analizlerim’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Forex Analizlerim’in sorumlu olmayacağını, Forex Analizlerim’in sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7- SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu Forex Analizlerim kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Forex Analizlerim “olduğu gibi satış” esasları dahilinde Forex Analizlerim için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Forex Analizlerim aynı zamanda Forex Analizlerim içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. Forex Analizlerim’in KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Forex Analizlerim, Forex Analizlerim’de yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, egitim.forexanalizlerim1.net ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Forex Analizlerim’in içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Forex Analizlerim’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Forex Analizlerim, Forex Analizlerim’in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Forex Analizlerim’in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, Forex Analizlerim’in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Forex Analizlerim, (a) Forex Analizlerim ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Forex Analizlerim’in KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Forex Analizlerim ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

Forex Analizlerim’in versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Forex Analizlerim’in hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Forex Analizlerim tarafından Forex Analizlerim’in kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Forex Analizlerim, KULLANICI’nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. Forex Analizlerim’in kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Forex Analizlerim sorumlu değildir.

Her durumda, Forex Analizlerim’den kaynaklı meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Forex Analizlerim’in bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu Forex Analizlerim için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

8- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Forex Analizlerim, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, egitim.forexanalizlerim1.net web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Forex Analizlerim web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9- MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, Forex Analizlerim, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Forex Analizlerim için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Forex Analizlerim’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Forex Analizlerim’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10- SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, Forex Analizlerim’i kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, Forex Analizlerim’i kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Forex Analizlerim’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu Forex Analizlerim’i kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın Forex Analizlerim’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Forex Analizlerim ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz Forex Analizlerim’i kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI’nın, SÖZLEŞME’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Forex Analizlerim’in sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın Forex Analizlerim’e erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan erişim hakkını iptal etme hakkı olup, Forex Analizlerim isterse –tamamen kendi takdirinde olarak- 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’nin feshedileceği KULLANICI’ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Forex Analizlerim yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir.

Forex Analizlerim, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın Forex Analizlerim erişim lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Forex Analizlerim’in talep etmesi halinde, Forex Analizlerim’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İSTANBUL Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12- VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Forex Analizlerim’e kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla Forex Analizlerim’e KULLANICI adına erişimden Forex Analizlerim sorumlu değildir. KULLANICI’ların, Forex Analizlerim’e erişim araçlarının (kullanıcı adı, e posta ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Forex Analizlerim’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Forex Analizlerim’den zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Forex Analizlerim’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Gizlilik Politikası Forex Analizlerim sitesinde yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasındadır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Forex Analizlerim hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

13- İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Forex Analizlerim ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Forex Analizlerim Müşteri Hizmetleri’ne +90212 641 22 22 numaralı telefona başvurabilirsiniz.

14- DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Forex Analizlerim’un sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Forex Analizlerim’in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

Forex Analizlerim, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Forex Analizlerim bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI’nın, bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Forex Analizlerim tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.