Kullanım Koşulları

1. Giriş

egitim.forexanalizlerim1.net’e hoş geldiniz. Aşağıda yer alan Kullanım Koşulları, egitim.forexanalizlerim1.net, adresli internet sitesi ile buna bağlı mobil uygulamalarda (bundan sonra kısaca “Platform” olarak anılacaktır) yer alan içerik ve hizmetlerden faydalanmanıza ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Bu nedenle Platform’da yer alan hizmetlerinden yararlanmadan önce bu Kullanım Koşulları ile Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

2. Kabul Beyanı

Platform üzerindeki her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Forex Analizlerim Bilgi Dağıtım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ne (bundan sonra kısaca “Forex Analizlerim” olarak anılacaktır.) aittir. Platform’a ilk girdiğiniz tarih itibariyle kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız ve “Kullanıcı” sıfatıyla kurallara bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen Platform’u kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını kabul etmekle Platform’da yer alan veya yer alacak içerikleri, uygulamaları ve Kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanıcı, Platform’un alt uygulamalarında kendine münhasır ayrıca kullanım koşulları olduğunu bilir ve bu koşullara da uyacağını kabul eder.

3. Değişiklikler

Forex Analizlerim, her zaman Platform’da tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, yenileme ve güncelleme yapabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Platform’un kullanılması halinde, söz konusu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, Kullanım Koşullarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve Kullanım Koşullarında gerçekleştirilen değişikliklerin kabul edilmemesi durumunda Platform’un kullanımına son verilmesi gerekmektedir.

4. Kişisel Veriler

Forex Analizlerim, Kullanıcılara ait kişisel verileri hassasiyetle korur. Bu amaçla oluşturulan politika çerçevesinde gerekli tedbirleri alır. Kişisel verileriniz bu politikaya tabi olup, Platform’un ziyaret edilmesiyle (kullanımla bağlantılı olarak) kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza göstermiş sayılırsınız. Platform’u kullanmaya devam etmeden önce, Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceğini, bu kapsamdaki Kullanıcı haklarınızı nasıl kullanılabileceğinizi, çerez ve benzeri teknolojilerin nasıl reddedilip veya silebileceğiniz hakkında bilgi edinilebilirsiniz.

5. Hizmet Alımları

Platform üzerinden sunulan kurs, hizmet ve uygulama alımları ile ilgili hususlar satım alım işlemi sırasındaki Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekilde geçerli olacaktır.

6. Kullanıcının Sorumlulukları

Platform ve Mecralar, kullanıcı hesabı açılmaksızın ve üye girişi olmaksızın kullanılabilir. Ancak bazı içeriklere ulaşabilmek ve özelliklerden yararlanabilmek için üye girişi yapılması gerekebilir.

Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivasyonlarda Kullanım Koşullarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edecektir. Hesabını ve hesap bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, hesabının gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasının ve hesabı üzerinden veya hesabı aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu, Platform’da yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilir ve kabul eder.

Bu çerçevede Kullanıcı yukarıda belirtilen hususların yanı sıra Platform’a zarar verecek veya diğer kullanıcıları engelleyecek şekilde kullanmayacağını, Platform’u veya içerikleri kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmayacağını, fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Forex Analizlerim, Kullanım Koşulları’nın ve yasal hükümlerin ihlâli halinde Kullanıcı’nın Platform’u kullanmasına son verme, sisteme yüklediği bilgi ve içerikleri erişime kapatma ve silme yetkisine haizdir. Bu tedbirler Forex Analizlerim’in uğradığı zararı tazmin etme hakkını ortadan kaldırmaz.

7. Garanti ve Taahhütlerin Reddi

Platform’da yer alan veya elektronik posta ya da diğer iletişim kanalları ile sağlanan tüm kurs, bilgi, tablo, analiz, rapor, görüş ve diğer her türlü materyal ve içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İçerikler yatırım tavsiyesi değildir. İçerik ve kurslar yalnızca genel nitelikte görüş, tablo ve bilgi içerir ve yatırım kararlarınız ile alım satım işlemlerinizi destekleyecek yeterli bilgi içermeyebilecektir.

Forex Analizlerim, Platform’daki içeriğin doğruluğu, tamlığı, güncelliği veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir. Kullanıcı, İçeriğin doğrulanmasından ve kendi yatırım amaçları, finansal durumu ve özel ihtiyaçları çerçevesinde bağımsız yatırım kararları verilmesinden kendisi sorumludur. İçeriğe güvenerek veya İçeriğe dayanarak yatırım kararı alınması riski, kullanıcıya aittir.

Forex Analizlerim, İçeriği her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, düzeltme, güncelleştirme ve kaldırma yetkisini haizdir. Ancak bu yetki Forex Analizlerim için bir yükümlülük teşkil etmemektedir.

Platform bakım, düzenleme, yeni özelliklerin ilavesi, arıza, teknik problemler, kontrol dışı veya öngörülemeyen sebepler veya herhangi başka bir sebeple erişime kapanabilir veya çalışamayabilir. Sitesinin herhangi bir sebeple erişime kapalı veya tam olarak çalışmıyor olması durumunda Kullanıcı Forex Analizlerim’in sorumlu olmadığını bilir ve kabul eder.

Platform, üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönelik linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen Forex Analizlerim’den bağımsız hareket eder ve bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile Forex Analizlerim arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, Forex Analizlerim’in link verilen siteyi desteklediği, onayladığı anlamına gelmemektedir. Forex Analizlerim, link verilen sitede yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

İşbu madde kapsamındaki yer alan “Garanti ve taahhütlerin Reddi” içeriği aynı zamanda Forex Analizlerim’in iş ortakları ve lisansörleri için de geçerlidir.

8. Fikri ve Sınai Haklar

Platform’da yer alan kurslar, metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform ile bağlantılı tüm İçeriğin veya İçeriğin lisans sahibi Forex Analizlerim’dir. Söz konusu İçerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.

Kullanıcı, İçeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve fikir veya yazılım olarak bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. Forex Analizlerim, işbu Kullanım Koşulları kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

9. Üçüncü Şahıslardan Alınan Hizmet

Forex Analizlerim, sağlamış olduğu hizmet kapsamında üçüncü şahıslardan aldığı mal, hizmet ve verilerdeki ayıplardan hiçbir surette sorumlu değildir. Kullanıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde kendisine izafe edilemeyecek her türlü sorumluluk karşısında Forex Analizlerim’i şimdiden en geniş anlamda ibra ettiğini kabul eder.

10. Tazminat

Kullanıcı, Platform’dan istifade ederken Kullanım Koşullarına veya hukuka aykırı davranması halinde veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden kaynaklı doğan zarar ve tüm taleplerden sorumlu olduğunu bilir ve kabul eder.

11. Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir nedenle geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz hale gelse dahi diğer hükümler ve Kullanım Koşullarında atıf yapılan diğer belgeler geçerliliğini korur.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Platform’a girilmesi veya kullanımı neticesinde ortaya çıkabilecek her neviden ihtilafa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. İhtilafların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Forex Analizlerim Bilgi Dağıtım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Adresi : Maslak Mah., Eski Büyükdere Cd. No:1, 34485, Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0212 641 22 22

E-Posta: info@forexanalizlerim1.net